GAZOWY OGRZEWACZ WNĘTRZ MORA 6150/ 6153 Z WYRZUTEM SPALIN PRZEZ ŚCIANĘ I DO KOMINA

TYP61506153
Ogrzanie pomieszczeń o kubaturzedo 55m3 *do 55m3 *
Odprowadzenie spalinprzez ścianędo komina
Sterowanie (regulacja temperatury)armatura termostatyczna (10 – 32°C)
Moc [kW]2,52,5
Rodzaj paliwa / zużycie
propan-butan [kg/h]0,2290,229
E (GZ 50) [m3/h]0,3070,307
LW (GZ 41,5) [m3/h]0,3690,369
LS (GZ 35) [m3/h]0,4290,429
WYMIARY  
A szerokość [mm]376376
B wysokość [mm]552552
C głębokość [mm]172172
D [mm]~35~185
E [mm]Min. 60Min. 60
F [mm]404404
G [mm]188188
H [mm]162 
I [mm]3549
J [mm]4444
K [mm]60 
L komina [mm] 92
Ciężar [kg]11,810,7

* podane wielkości są orientacyjne, zależą one bowiem ściśle od właściwości termoizolacyjnych budynku