Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

Coraz większe koszty eksploatacji, ciągłe zmiany cen poszczególnych nośników energii (gaz ziemny, olej) oraz ich dostępność w różnych regionach skłoniły firmę Atmos do skonstruowania kotła, który mógłby spełniać wymagania urządzenia wielopaliwowego.

   W wyniku przemyśleń powstała seria trzykomorowych kotłów kombi Atmos typ DC 15 EP(L), DC 18 SP(L), DC 25 SP(L), DC 32 SP(L) o mocach 15-35 kW. Seria ta charakteryzuje się wykorzystaniem do spalania drewna metody zgazowania generatorowego w kombinacji z palnikiem na brykiety z biomasy, gaz ziemny lub ekstra olej opałowy. Kocioł umożliwia zmianę rodzaju paliwa – możemy wykorzystywać brykiety z biomasy, gaz ziemny albo ekstra olej opałowy w zależności od tego, jaki typ palnika użyjemy w kotle. W razie potrzeby istnieje, oczywiście, możliwość zakupienia kotła bez palnika, który można dobrać później lub wykorzystać palnik ze starego kotła.

Konstrukcja kotłów

   Konstrukcja kotła oparta jest na trzech komorach umieszczonych jedna pod drugą. Dwie górne komory służą do zgazowania drewna, tak jak to jest w przypadku klasycznych kotłów zgazowujących drewno, które standardowo produkujemy. W trzeciej, dolnej komorze umieszczony jest wymagany typ palnika. Jest ona również wyłożona specjalnym materiałem ceramicznym w celu zoptymalizowania samego procesu spalania. Oba systemy są od siebie oddzielone przegrodą wodną, aby nawzajem na siebie nie wpływały, dzięki czemu kocioł może osiągać dużą wydajność podczas palenia różnymi rodzajami opału. Odprowadzenie spalin do komina jest rozwiązane przy pomocy jednego wspólnego wylotu, więc wystarczy tylko jeden komin. Należy podkreślić zalety płynące z zastosowania ww. kotłów:

• możliwa kombinacja poszczególnych rodzajów paliwa – zmiana rodzaju paliwa bez konieczności zmiany kotła drewno + brykiety z biomasy, drewno + gaz ziemny, drewno + ekstra olej opałowy

• możliwa zmiana poszczególnych palników – w każdym momencie jest możliwość przejścia na inne paliwo • wysoka wydajność bez względu na rodzaj paliwa – praktycznie taka sama jak w przypadku specjalnych kotłów na ekstra olej opałowy, gaz ziemny lub brykiety z biomasy (do 92,3% przy wydajności nominalnej)

• tańsze rozwiązanie – jeśli podliczymy koszty zakupu dwóch kotłów, ich podłączenie oraz system odprowadzenia spalin, stwierdzimy, że choć jeden kocioł jest droższy to mimo to jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem

• mało zajętego miejsca – w porównaniu z kilkoma kotłami

• jeden komin i przewód odprowadzający dym

Kotły na pelet

    Firma Atmos w swojej ofercie posiada kotły na brykiety z biomasy typ D15P o wydajności 15 kW i typ D20P o wydajności 22 kW. Trwają, oczywiście, prace nad kotłami o większej wydajności. Kotły są skonstruowane w ten sposób, że po lewej lub prawej stronie kotła działającego jako wymiennik ciepła jest zabudowany szwedzki palnik Atmos Iwabo, który przy pomocy przenośnika ślimakowego pobiera brykiety ze zbiornika. Zbiornik na paliwo jest umieszczony obok kotła albo w pomieszczeniu obok, a jego wielkość nie jest ograniczona (standardowa pojemność 250 lub 500 l). Zasada działania palnika jest następująca (dotyczy to również ww. kotłów trzykomorowych z zamontowanym w dolnej komorze palnikiem na brykiet z biomasy): w przypadku, kiedy palnik dostanie impuls do startu albo zaistnieje potrzeba zainicjowania ogrzewania, przenośnik nasypie brykiety do końcówki palnika i przy pomocy spirali sam je zapali. Po osiągnięciu wymaganego stopnia rozpalenia brykietów palnik ustawi się na wymaganą wydajność i pozostanie w takim stanie do chwili odpowiedniego ogrzania systemu. Następnie palnik automatycznie zostanie wyłączony, aż brykiety wypalą się. Cały cykl w przypadku potrzeby automatycznie się powtórzy. Wydajność kotła i pozostałe funkcje palnika są sterowane elektronicznie, co umożliwia dostosowanie charakteru pracy kotła do pracy systemu. Uzupełnianie paliwa, czyszczenie komory spalania, palnika oraz wybieranie popiołu przeprowadza się raz na 1-14 dni, w zależności od jakości stosowanych brykietów z biomasy. Dużą zaletą naszych kotłów na brykiety z biomasy (D15P, D20P) jest to, że w przypadku wyjęcia palnika istnieje możliwość palenia drewnem. Dzięki tym wszystkim cechom kotły te są tak samo wygodne w obsłudze i mają takie same własności użytkowe jak kotły na gaz, propan-butan lub olej opałowy. Główna różnica polega na tym, że w odróżnieniu od kotłów na gaz ziemny lub olej opałowy w naszych kotłach są spalane odnawialne źródła energii i właśnie z tego powodu mają przed sobą dużą przyszłość.

Prasowanie pod ciśnieniem

   Na koniec jeszcze parę słów o brykietach z biomasy, stosowanych w palnikach peletowych Iwabo. Produkuje się je w podobny sposób, co klasyczne brykiety drzewne przez sprasowanie pod wysokim ciśnieniem suchych wiórów lub trocin bez dodatku jakiegokolwiek spoiwa. W ten sposób w bliskiej przyszłości będą produkowane na skalę przemysłową brykiety z biomasy, ze słomy i innych odpadów biologicznych. Obecnie najbardziej popularne są brykiety z biomasy o średnicy 6, 8 i 9 mm i długości od 5 do 25 mm. Kaloryczność takich brykietów jest podobna do klasycznych brykietów drzewnych i wynosi od 17 do 19 MJ/kg. Brykiety z biomasy muszą być przechowywane w suchym miejscu, aby się nie rozpadły. Przedstawiona oferta przyniesie użytkownikowi wiele korzyści, przede wszystkim obniży koszty eksploatacyjne, które są najważniejsze w portfelu wydatków corocznych w sezonie zimowym.

Żywotność stalowych kotłów atmos w stosunku do kotłów żeliwnych

  Średnia żywotność ekologicznych, stalowych kotłów ATMOS, przy zastosowaniu zaworu termoregulacyjnego lub Laddomatu 21, wynosi 10 lat. Z tego powodu komory kotłów ATMOS są produkowane z najlepszej jakościowo blachy stalowej o grubości 6 mm. Faktycznie jednak żywotność kotła w zależności od warunków, na które chcemy Państwu zwrócić uwagę poniżej, może być dłuższa lub krótsza. Zasada działania: podczas zgazowywania na dyszy lub specjalnym ruszcie, powstaje rozżarzony węgiel drzewny, nad którym dochodzi (przy ograniczonym dostępie powietrza) do wytwarzania się gazów które mieszają się z powietrzem wtórnym. Mieszanka ta następnie jest spalana w formie płomienia w dolnej komorze. Nad rozpaloną warstwą, gdzie dochodzi do wytworzenia się gazów jest przestrzeń, w której paliwo wstępnie osusza się. Podczas tego procesu dochodzi do wytwarzania pary wodnej i pewnych gazów. Jeśli gazy i para wodna skondensują się, dojdzie do powstania związków wpływających negatywnie na ściany kotła. Są to związki smoliste i kwasowe.

Kotły na pelet

   Związki te w wyniku długotrwałego oddziaływania na ścianki kotła osłabiają je. Musimy otwarcie stwierdzić, że jest to swoistego rodzaju koszt dążenia do osiągnięcia jak najwyższego poziomu sprawności i najlepszego sposobu spalania w kotłach na paliwa stałe. W przypadku wyprodukowania kotła zgazującego z żeliwa (czyli z materiału, z którego są produkowane klasyczne typy kotłów) jeżeli nie byłby on odpowiednio zabezpieczony przed korozją, do jego uszkodzenia najprawdopodobniej by doszło jeszcze szybciej. Dlatego odpowiedzialnie pragniemy stwierdzić, że podana trochę dłuższa żywotność klasycznych kotłów żeliwnych jest spowodowana stosowaną w nich metodą spalania. Uniemożliwia ona jednak osiągnięcie wyższej wydajności i zmniejszenie zanieczyszczania środowiska naturalnego, wraz z możliwością szerszej regulacji zakresu wydajności. Nie jest to również droga na rynki UE. Z takimi kotłami nasza firma by z pewnością nie odniosła sukcesu w Niemczech lub Austrii. Aktualnie eksportujemy na te rynki 70% naszej produkcji. Z tego też powodu dla każdego klienta jest bardziej opłacalny stalowy kocioł zgazujący z wysoką efektywnością i dobrym systemem podłączenia, niż kocioł ze specjalnego materiału za cenę dwa – trzy razy wyższą, albo klasyczny kocioł, który marnotrawi dużą część wyprodukowanej energii cieplnej. Podstawą działań jest osiągnięcie stanu, w którym w komorze nie będą powstawały żadne związki smoliste ani kwasowe, które uszkadzają korpus kotła. Niezbędne jest więc zdefiniowanie podstawowych zasad dotyczących użytkowania kotłów zgazujących, w których należy:

– spalać wyłącznie paliwo suche o wilgotności 12÷20%

– wykonać w odpowiedni sposób podłączenie kotła z Laddomatem 21 lub zaworem termoregulacyjnym

– kocioł nie powinien w żadnym trybie wydajności pracy ochłodzić się poniżej temperatury 65°C, a temperatura wody wychodzącej z kotła powinna wynosić 80÷90°C. W innym przypadku dochodzi do wytwarzania się substancji smolistych i kwasów.

– odpowiednio określić wydajność (moc cieplną) kotła

– straty ciepła dotyczące obiektu i rzeczywisty poziom zapotrzebowania ciepła muszą być dostosowane do wydajności kotła.

W trakcie eksploatacji kotła nie należy przekraczać wyznaczonych parametrów (ekstremalnie przegrzewać lub wychładzać). – wykorzystywać wydajność kotła – nie można przez dłuższy czas używać kotła wykorzystując tylko jego minimalną wydajność, która powoduje niską temperaturę spalin (np. ogrzewanie w lecie tylko wody do zasobnika c.w.u). W takim przypadku kwasy i związki smoliste nie wypalą się, i dochodzi do ich nadmiernego osadzania się w urządzeniu. W wyniku tego następuje uszkadzanie kotła i komina. Tym wszystkim zagrożeniom można przeciwdziałać poprzez połączenie kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym, lub regularnym, codziennym użytkowaniem.

Zbigniew Kaczor