Zbiorniki akumulacyjne 5000L

Zbiornik akumulacyjny PSIS2 5000L 2 wężow. 4,2 i 5,1m2 – z izolacją
Zbiornik akumulacyjny PSIS 5000L 1 wężow. 4,5m2 – z izolacją
Zbiornik akumulacyjny PSI 5000L – z izolacją
Zbiornik akumulacyjny PSIS 5000L 1 wężow. 5,1m2 – z izolacją