Zbiorniki akumulacyjne 4000L

Zbiornik akumulacyjny PSIS2 4000L 2 wężow. 4,2 i 5,1m2 – z izolacją
Zbiornik akumulacyjny PSIS 4000L 1 wężow. 5,1m2 – z izolacją
Zbiornik akumulacyjny PSI 4000L – z izolacją