Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

Kotły na pelet

12 produktów w tej kategorii
Kotły na pelet

Zalety kotłów na pelety ATMOS

  • Duży komfort ogrzewania
  • Wysoka wydajność 91 - 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
  • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 5
  • Kotły dotowane z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
  • Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu

DANE TECHNICZNE D14PD21PD 25 PD 31 PD15PD20PD30PD40PD50PD80P
Moc kotła kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24 9 - 30 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 8,9 - 40 13,5 - 45 24-80
Powierzchnia grzewcza m2 1,7 1,7 2 2,2 1,9 2 2,7 2,7 3,6 5,2
Pojemność załadowcza dm3 88 88 88 132 70 70 105 105 140 180
Wymiary otworu do dokładania mm 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450
Odpowiedni ciąg kominowy Pa 16 18 22 18 18 15 21 22 23 25
Maks. nadciśnienie robocze wody kPa 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Waga kotła kg 231 231 254 263 289 305 370 386 430 695
Średnica króćca odprowadzenia spalin mm 152 152 152 152 152 152 152 150/152 152 180
Wysokość kotła mm 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
Szerokość kotła mm 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
Głębokość kotła mm 768 768 868 882 470 470 670 954 870 1410
Zabezpieczenie IP 20 20
Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamiania W 522 522 522 520 522 572 530 530 530 635
Pobór mocy elektrycznej - podczas pracy W 42 42 42 97 42 92 97 97 97 142
Sprawność kotła % 90,3 90,2 90,2 > 90,2 90,4 91,1 92,4 90,1 91,1 91,2
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) °C 127 147 151 147 141 128 158 157 123 150
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) kg/s 0,011 0,015 0,018 0,026 0,012 0,016 0,025 0,031 0,035 0,062
Zużycie średnie opału - pelet przy mocy znamionowej kg.h-1 3,5 4,5 5,4 6,8 3,7 5 8,6 9,4 10,6 18,8
Długość maks. polan mm         310 310 510 510 710 710
Czas spalania przy mocy znamionowej - na drewno godz.         2 2 2 2 2 2
Objętość wody w kotle l 56 56 62 70 65 82 91 91 117 185
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczego l 500 500 500 500 500 500 750 750 1000 1000
Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50
Klasa kotła według ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kotły dotowane w RC  

Zapraszamy do obejrzenia poniższych filmów:

Zalecenia instalacyjne dla użytkowników kotłów ATMOSWskazówki dla użytkowników kotłów ATMOS