Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

Kotły na drewno i węgiel trójkomorowe kombinowane

3 produktów w tej kategorii
Kotły na drewno i węgiel trójkomorowe kombinowane
instalacja regulacja dane-tech ceny

   

Wielopaliwowe trójkomorowe kotły zgazujące na drewno, węgiel, pelet i olej opałowy

Unikalna konstrukcja kotłów trójkomorowych ATMOS pozwala użytkownikom na jednoczesne korzystanie z najtańszej eksploatacji w trybie spalania drewna i pełnego komfortu automatycznej pracy palników na pelet czy olej.  Górne komory pracują identycznie jak inne zgazujące opał kotły ATMOS. Przebiega w nich standardowy proces pirolizy opału a wytworzony w jego wyniku gaz jest spalany w dyszy umieszczonej pomiędzy komorą załadowczą i popielnikową. U dołu kotła znajduje się komora palnika automatycznego. Użytkownik może wybrać palnik na olej opałowy lub pelet. Wszystkie trzy komory wykorzystują jeden przewód spalinowy, dzięki czemu zaletą takiego połączenia dwóch kotłów jest również ograniczenie potrzeb wyłącznie do jednego komina. Wyjątkowym rozwiązaniem tych kotłów jest również możliwość płynnego w pełni samodzielnego przejścia w tryb automatyczny po wypaleniu opału stałego. Użytkownik może więc, pozostawić załadowany drewnem rozpalony kocioł i opuścić dom wiedząc, że po zużyciu załadunku ręcznego uruchomi się palnik peletowy lub olejowy.

W przypadku ograniczonych środków inwestycję można rozdzielić na dwa etapy kupując i użytkując w pierwszym etapie sam kocioł na paliwo stałe a po pewnym czasie dokupić można część automatyczną.        

 

Zalety kotłów trójkomorowych ATMOS

  • możliwa kombinacja poszczególnych rodzajów opału – zmiana opału bez zmian kotła na drewno + pelet, drewno + olej, węgiel + pelet, węgiel + olej.
  • pełna wymienność palników automatycznych – w dowolnym momencie można przejść na inne paliwo
  • wysoka sprawność na poszczególne paliwa – praktycznie taka sama, jak specjalnych kotłów na olej, lub pelet (do 92,3% przy mocy znamionowej)
  • wyjątkowo atrakcyjne cenowo rozwiązanie – sumując koszty nabycia dwóch kotłów, ich podłączenia i odprowadzenia spalin (komin) stwierdzimy, że jeden kocioł, chociaż droższy jednostkowo, jest ekonomicznie korzystniejszy
  • zajmuje mało miejsca – w porównaniu z kilkoma kotłami
  • jeden komin i przewód dymowy
  • ekologiczna eksploatacja – kocioł według EN 303-5 klasa 4 i 5, ECODESIGN 2015/1189

    


INSTALACJA

Zalecamy ochronę kotłów ATMOS przed powrotem z układu grzewczego schłodzonej wody obiegowej. Instalując w systemie zawór termoregulacyjny (zawór trójdrogowy z termostatem) lub zespół pompy z zaworem termostatycznym typu Laddomat lub Thermovar utrzymamy minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 63°C. Najlepsze parametry pracy uzyskamy, gdy woda wychodząca z kotła osiągać będzie temperaturę na poziomie 80 – 90°C. Wszystkie modele kotłów ATMOS w podstawowej konfiguracji posiadają spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Takie zabezpieczenie jest jednym z podstawowych wymogów prawa w stosunku do kotłów na paliwa stałe montowanych w układach zamkniętych – ciśnieniowych. Wszelkie kotły na paliwa stałe: na drewno i węgiel oraz ich brykiety powinny być montowane wraz ze zbiornikami akumulacyjnymi. Akumulatory ciepła pozwalają na zmagazynowanie energii, wytwarzanej w trybie ciągłym przez tego typu kotły i przekazanie jej do budynku w wybranym przez użytkownika czasie. Dzięki temu obniżyć można zużycie paliwa o około 15%. 

Kotły kombinowaneKotły kombinowane


REGULACJA KOTŁÓW

Kotły ATMOS pracują w oparciu o działanie termostatów regulujących prędkość przepływu powietrza przez kocioł w uzależnieniu od jego aktualnej temperatury. Przy pomocy termostatu kotłowego umieszczonego na panelu sterowania, użytkownik decyduje o temperaturze wyjściowej (zalecana 80-85°C). Po osiągnięciu ustawionego poziomu termostat wyłączy wentylator a kocioł przejdzie w tryb pracy wyłącznie w oparciu o ciąg kominowy. Odpowiada to około 70% mocy nominalnej kotła. Sytuacja taka występuje w przypadku chwilowego nadmiaru mocy kotła nad zapotrzebowaniem energetycznym budynku. Po zwiększeniu zapotrzebowania na energię i obniżeniu temperatury kotła termostat uruchomi wentylator ponownie a kocioł wejdzie na poziom mocy nominalnej. Kotły zainstalowane wraz z akumulatorem ciepła pracują zazwyczaj przez cały czas wypalenia załadowanego paliwa w trybie mocy nominalnej, dzięki czemu uzyskują najlepsze parametry spalania. W przypadkach przeciągającego się nadmiaru mocy może dojść do podwyższania temperatury kotła nawet mimo wyłączonego wentylatora. Zaczyna wtedy pracę kolejny z termostatów kotła - Honeywell FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (85-90°C) otwiera lub przymyka klapę dopływu powietrza. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124. Kotły ATMOS są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa. Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa i produkuje energię. 

Kotły kombinowane     Kotły kombinowane

Panel kotła SP


DANE TECHNICZNE

tech

1.Korpus kotła20.Włącznik główny
2.Drzwiczki do napełniania - drewno21.Ogranicznik ciągu
3.Drzwiczki popielnika - drewno22.Miarkownik ciągu - Honeywell FR 124
4.Wentylator wyciągowy23.Spirala chłodząca
5.Dysza - kształtka żaroodporna24.Termostat kotłowy
6.Panel sterowania25.Sibral - osłona drzwiczek
7.Termostat bezpieczeństwa26.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
8.Klapka regulacyjna - dopuszczająca powietrze27.Półksiężyc - osłona drzwiczek
9.Przedłużenie kształtki ceramicznej - pellet28.Palnik Atmos A25
10.Kształtka ceramiczna - pellet31.Kształtka żaroodporna popielnika - drewno
11.Sznur uszczelniający dyszy32.Tylna kształtka żaroodporna popielnika - drewno
12.Drzwiczki pod palnik33.Termostat pompy
13.Klapa do rozpalania34.Bezpiecznik (6,3A) T6,3A/1500 - typ H
14.Tylna kształtka żaroodporna komory - pellet35.Termostat spalinowy
15.Wieczko do czyszczenia36.Włącznik (przełącznik - drewno-0-pellet)
16.Osłona wlotu powietrza37.Wyłącznik końcowy z przyciskiem
17.Cięgno klapy do rozpalania38.Kondensator wentylatora
18.Termometr39.Uszczelka sibralowa pod palnik
19.Osłona komory spalania40.Miejsce do montażu czujnika spalin

 

Typ kotłaDC18SPDC25SPDC32SP
A169516951772
B757957957
C643643678
D137513751448
E150/152150/152150/152
F656570
G207207184
H143614361507
CH212212212
I212212212
J6/4"6/4"6/4"

 

Typ kotłaDC18SPDC25SPDC32SP
Moc kotła - drewno (kW)202735
Moc kotła - pellet (kW)4,5-156-206-20
Moc kotła - olej15-20,515-3015-30
Paliwo - drewnoDrewno wilgotność 12 - 20% / kaloryczność 15 - 17 MJ.kg-1, średnica 80-150 mm
Paliwo - pelletBiały pellet bez kory o średnicy 6 do 8 mm i kaloryczności 15 - 18 MJ.kg-1
Paliwo - olejOlej opałowy o kaloryczności 42 MJ.kg-1
Max. długość drewna (mm)330530530
Pojemność zasobnika paliwa (dm3)66100140
Waga kotła (kg)435531596
Wymagany ciąg kominowy (Pa)202324
Pojemność wody (L)78109160
Klasa czystości455

CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW