Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

Kotły na drewno - dokogen

5 produktów w tej kategorii
instalacja regulacja dane-tech ceny

 

Zgazujące drewno kotły ATMOS służą do ogrzewania zarówno mniejszych budynków mieszkalnych jak i obiektów usługowych i przemysłowych o dużej kubaturze. Przepływ powietrza przez kocioł  wymuszony jest wentylatorem regulującym proces spalania we współpracy z ceramiczną dyszą dozującą powietrze wtórne. Wyróżnikiem kotłów typoszeregu GD jest specjalna konstrukcja kanału spalinowego. W przypadku tych kotłów na drewno kanał został wyposażony w dodatkowy rurowy wymiennik ciepła odzyskujący energię ze spalin. Do komina trafiają spaliny o temperaturze niższej o kilkadziesiąt stopni Celsiusa w porównaniu do kotłów standardowych. Przebiegający pod kontrolą proces pirolizy czyli suchej destylacji, rozkładowej drewna, zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury jest gwarantem zarówno doskonałego wykorzystania opału jak i powstania ekologicznie czystych spalin. Kocioł składa się z dwóch komór o specjalnej kolistej konstrukcji zapewniającej dużą pojemność załadunkową z jednoczesnym ograniczeniem ilości krawędzi spawanych. Tak wykonany korpus jest w wyższym stopniu odporny na korozję gdyż nie zawiera trudnych do oczyszczenia narożników. Zarówno komora załadowcza jak i popielnikowa obudowane są ceramicznymi kształtkami. Podobnie jak w wersji GS  komora popielnikowa ma kulistą wykładzinę ceramiczną zabezpieczające przed bezpośrednim uderzeniem, wpadającego do niej płomienia z dyszy spalającej wytworzony gaz drzewny.  Podgrzane powietrze pierwotne w wersjach GS doprowadzone jest do komory załadowczej specjalnymi kanałami w okładzinach ceramicznych ścian komory oraz poprzez ruchomą klapę, której rolą jest również ułatwienie szybkiego rozpalenia. Kotły Atmos Dokogen spełniają najwyższe limity europejskich regulacji dla produktów przyjaznych środowisku i należą do 5 klasy standardu normy czystości spalania EN 303-5. Spełniają również najbardziej rygorystyczne wymagania UE – ECODESIGN 2015/1189 – EKOPROJEKT.

 

 Zalety zgazujących kotłów na drewno ATMOS

  • Powiększona komora załadowcza wpływa na mniejszą ilość koniecznych rozpaleń w ciągu całego sezonu.
  • Zmniejszenie nakładów czasu i pracy na cięcie drewna dzięki możliwości stosowania polan o długości nawet do 1 metra (w zależności od wybranego modelu kotła na drewno).
  • Wysoka wydajność ponad 90 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury.
  • Niskie koszty ogrzewania budynku i eksploatacji kotłów.  
  • Ekologiczne spalanie – kotły znajdują się według EN 303-5  w klasach 5
  • Znak ECODESIGN 2015/1189 = EKOPROJEKT
  • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu.
  • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła w przypadku braku prądu.
  • Automatyczne wyłączenie kotła po wypaleniu opału – termostat spalinowy.
  • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu).

        Kotły zgazujące

Kotły zgazujące

   Kotły zgazujące


INSTALACJA

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C. Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxGD powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55-65 litrów na 1 kW mocy kotła.

  

Kotły zgazująceKotły zgazujące


REGULACJA KOTŁÓW

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124. Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa. Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

Kotły zgazujące   Kotły zgazujące

Panel kontrolny kotłów DAKOGEN


DANE TECHNICZNE

Kotły DOKOGEN

Typ kotłaDC18GDDC25GDDC30GDDC40GDDC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

 

Typ kotłaDC18GDDC25GDDC30GDDC40GDDC50GD
Moc kotła (kW) 19 25 29,8 40 49
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 16 18 20 22 24
Max. ciśnienie wody (kPa) 250 250 250 250 250
Waga kotła (kg) 376 469 466 548 565
Pojemność wody (L) 73 105 105 112 128
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 85 125 125 170 170
Max. długość drewna (mm) 330 530 530 530 530
Średnica przewodu kominowego (mm) 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Sprawność (%) 90,3 90,5 90,8 90,5 92
Temp. spalin przy mocy nominalnej (°C) 145 132 155 175 183
Zalecane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 - 18 MJ/kg, średnica 80 - 150 mm, 12 - 20% wilgotności
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Klasa kotła wg. EN 303-5 5 5 5 5 5

 


CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW