Header Background
Top Horizontal Bar
Cart Background
Categories Title Background
Categories Background
Categories Border Color

Kotły na drewno

18 produktów w tej kategorii
instalacja regulacja dane-tech ceny

Zgazujące drewno kotły ATMOS służą do ogrzewania zarówno mniejszych budynków mieszkalnych jak i obiektów usługowych i przemysłowych o dużej kubaturze. Przepływ powietrza przez kocioł  wymuszony jest wentylatorem regulującym proces spalania we współpracy z ceramiczną dyszą dozującą powietrze wtórne. Wyróżnikiem kotłów typoszeregu GS są boczne okładziny komory załadowczej wykonane z ceramiki oraz kulisty kształt ceramicznej komory popielnikowej.  Przebiegający pod kontrolą proces pirolizy czyli suchej destylacji, rozkładowej drewna, zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury jest gwarantem zarówno doskonałego wykorzystania opału jak i powstania ekologicznie czystych spalin. Kocioł składa się z dwóch komór o specjalnej kolistej konstrukcji zapewniającej dużą pojemność załadunkową z jednoczesnym ograniczeniem ilości krawędzi spawanych. Tak wykonany korpus jest w wyższym stopniu odporny na korozję gdyż nie zawiera trudnych do oczyszczenia narożników. Dolna komora popielnikowa wyposażona jest w specjalne kształtki ceramiczne zabezpieczające przed bezpośrednim uderzeniem, wpadającego do niej płomienia z dyszy spalającej wytworzony gaz drzewny. Komora popielnika kotłów typoszeregu GS wyłożona jest całkowicie ceramiką o kształcie kulistym. Podgrzane powietrze pierwotne w wersjach GS doprowadzone jest do komory załadowczej specjalnymi kanałami w okładzinach ceramicznych ścian komory oraz poprzez ruchomą klapę, której rolą jest również ułatwienie szybkiego rozpalenia.

 Zalety zgazujących kotłów na drewno ATMOS

   • Powiększona komora załadowcza wpływa na mniejszą ilość koniecznych rozpaleń w ciągu całego sezonu.
   • Zmniejszenie nakładów czasu i pracy na cięcie drewna dzięki możliwości stosowania polan o długości nawet do 1 metra (w zależności od wybranego modelu kotła na drewno).
   • Wysoka wydajność od 81 do 87 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury.
   • Niskie koszty ogrzewania budynku i eksploatacji kotłów.  
   • Ekologiczne spalanie – kotły znajdują się według EN 303-5  w klasach 5 i 4.
   • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu.
   • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła w przypadku braku prądu.
   • Automatyczne wyłączenie kotła po wypaleniu opału – termostat spalinowy.
   • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu).

   

Kocioł na drewnoKocioł na drewnoKocioł na drewno

Kotły na drewnoKotły na drewno


INSTALACJA

Zalecamy ochronę kotłów ATMOS przed powrotem z układu grzewczego schłodzonej wody obiegowej. Instalując w systemie zawór termoregulacyjny (zawór trójdrogowy z termostatem) lub zespół pompy z zaworem termostatycznym typu Laddomat lub Thermovar utrzymamy minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 63°C. Najlepsze parametry pracy uzyskamy, gdy woda wychodząca z kotła osiągać będzie temperaturę na poziomie 80 – 90°C. Wszystkie modele kotłów ATMOS w podstawowej konfiguracji posiadają spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Takie zabezpieczenie jest jednym z podstawowych wymogów prawa w stosunku do kotłów na paliwa stałe montowanych w układach zamkniętych – ciśnieniowych. Wszelkie kotły na paliwa stałe: na drewno i węgiel oraz ich brykiety powinny być montowane wraz ze zbiornikami akumulacyjnymi. Akumulatory ciepła pozwalają na zmagazynowanie energii, wytwarzanej w trybie ciągłym przez tego typu kotły i przekazanie jej do budynku w wybranym przez użytkownika czasie. Dzięki temu obniżyć można zużycie paliwa o około 15%. 

Kotły na drewnoKotły na drewno

 


REGULACJA KOTŁÓW

Kotły ATMOS pracują w oparciu o działanie termostatów regulujących prędkość przepływu powietrza przez kocioł w uzależnieniu od jego aktualnej temperatury. Przy pomocy termostatu kotłowego umieszczonego na panelu sterowania, użytkownik decyduje o temperaturze wyjściowej (zalecana 80-85°C). Po osiągnięciu ustawionego poziomu termostat wyłączy wentylator a kocioł przejdzie w tryb pracy wyłącznie w oparciu o ciąg kominowy. Odpowiada to około 70% mocy nominalnej kotła. Sytuacja taka występuje w przypadku chwilowego nadmiaru mocy kotła nad zapotrzebowaniem energetycznym budynku. Po zwiększeniu zapotrzebowania na energię i obniżeniu temperatury kotła termostat uruchomi wentylator ponownie a kocioł wejdzie na poziom mocy nominalnej. Kotły zainstalowane wraz z akumulatorem ciepła pracują zazwyczaj przez cały czas wypalenia załadowanego paliwa w trybie mocy nominalnej, dzięki czemu uzyskują najlepsze parametry spalania. W przypadkach przeciągającego się nadmiaru mocy może dojść do podwyższania temperatury kotła nawet mimo wyłączonego wentylatora. Zaczyna wtedy pracę kolejny z termostatów kotła - Honeywell FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (85-90°C) otwiera lub przymyka klapę dopływu powietrza. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124. Kotły ATMOS są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa. Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa i produkuje energię. 

Kocioł na drewno

Kocioł na drewno

DANE TECHNICZNE

drewno_tech2

Wymiary kotłów

Typ kotłaDC18SDC22SDC25SDC30SXDC32SDC40SXDC50S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260
B 758 959 959 959 959 959 1160
C 675 675 675 675 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008
CH 212 212 212 212 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2"

 

Typ kotłaDC20GSDC25GSDC32GSDC40GSDC50GSXDC70GSX
A 1280 1280 1280 1434 1563 1686
B 758 959 959 959 1042 1068
C 678 678 678 678 678 678
D 950 950 950 1099 997 1086
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180
F 69 69 69 69 70 58
G 185 185 185 185 184 184
H 1008 1008 1008 1152 1287 1407
CH 256 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2"

 

Typ kotłaDC70SDC75SEDC100DC105SDC150S
A 1399 1487 1690 1813 1813
B 1160 1487 1170 1095 1295
C 678 774 970 1010 1010
D 1047 1165 1290 1459 1459
E 180 180 200 200 200
F 90 82 80 129 129
G 325 194 590 721 721
H - 1230 - - -
CH 0 306 0 0 0
I 240 306 330 307 307
J 2" 2" 2" 2" 2"

Dane techniczne

Typ kotłaDC18SDC22SDC25SDC30SXDC32SDC40SXDC50S
Moc kotła (kW) 20 22 25/27 30 35 40 49,9
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20 23 23 24 24 24 25
Waga kotła (kg) 269 324 326 332 366 368 433
Pojemność wody (L) 45 58 58 58 80 80 89
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 66 100 100 100 140 140 180
Max. długość drewna (mm) 330 530 530 530 530 530 730
Zużycie drewna w sezonie grzewczym (m3) 20 22 25 30 35 40 50
Zalecane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 - 18 MJ/kg, średnica 80 - 150 mm, 12 - 20% wilgotności
Minimalna temp. wody powrotnej
65 °C
Sprawność kotła
81 - 90 %
Klasa kotła wg. EN 303-5 4 4 5 5 5 5 4

 

Typ kotłaDC20GSDC25GSDC32GSDC40GSDC50GSXDC70GSX
Moc kotła (kW) 20 25 32 40 49 70
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20 23 25 25 25 30
Waga kotła (kg) 343 431 436 485 538 571
Pojemność wody (L) 64 80 80 90 120 132
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 87 125 125 170 210 210
Max. długość drewna (mm) 330 530 530 530 530 530
Zużycie drewna w sezonie grzewczym (m3) 19 25 32 40 50 70
Zalecane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 - 18 MJ/kg, średnica 80 - 150 mm, 12 - 20% wilgotności
Minimalna temp. wody powrotnej
65 °C
Sprawność kotła
81 - 90 %
Klasa kotła wg. EN 303-5 5 5 5 4 5 4

 

Typ kotłaDC70SDC75SEDC100DC105SDC150S
Moc kotła (kW) 70 75 99 105 150
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 30 30 35 25 25
Waga kotła (kg) 515 669 820 901 1030
Pojemność wody (L) 93 190 294 265 306
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 180 345 400 300 400
Max. długość drewna (mm) 730 1000 730 550 730
Zużycie drewna w sezonie grzewczym (m3) 70 75 99 105 150
Zalecane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 - 18 MJ/kg, średnica 80 - 150 mm, 12 - 20% wilgotności
Minimalna temp. wody powrotnej
65 °C
Sprawność kotła
81 - 90 %
Klasa kotła wg. EN 303-5 4 3 5 5 5

 


CENY I DOSTAWA


DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW

Produktów na stronie